Vloerverwarming | KIWA Certificaat voor Vloerverwarming installaties

Vloerverwarmingleggen.nl werkt alleen met het beste materiaal voor het aanleggen en leveren van vloerverwarming.

PRODUCT CERTIFICATIE ATTEST VERKLARING VAN KIWA

Dit Attest met Product Certificaat is afgegeven op basis van BRL 5602 “Kunststof leidingsystemen van polyetheen (PE-RT) bestemd voor vloerverwarmingsinstallaties: hoge temperatuurbelasting”, conform het KIWA-Reglement voor Productcertificatie.

KIWA verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat:

– de door de certificaathouder vervaardigde producten aan de in dit Attest met Product Certificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het KOMO®-merk op de wijze zoals aangegeven in dit attest-met-Product Certificaat;

– de met de gecertificeerde producten samengestelde thermobuis systeem prestaties leveren die in dit Attest met Product Certificaat zijn vastgelegd, mits:

– de vervaardiging van het thermobuis systeem geschiedt overeenkomstig de in dit Attest met Product Certificaat vastgelegde verwerkingsmethoden;

– voldaan wordt aan de in dit Attest met Product Certificaat omschreven toepassingsvoorwaarden.

Product Certificatie Attest Verklaring (.pdf document).

gecertificeerd bedrijf

Roy Steenbekkers Vloertechniek te Brabant is het betrouwbare adres voor alle soorten vloerverwarming in België en Nederland.
Product Garantie | Product Certificaat | Attest met Product Certificaat